Učitelé se vzdělávali

02.03.2020

V úterý 25. února 2020 jsme na naší škole přivítali pana PhDr. Jana Svobodu, odborníka v oblasti školní psychologie.

Tento seminář byl určen všem pedagogickým pracovníkům školy, protože problematika komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci nabývá na důležitosti. Dnešní doba přináší nové problémy, na které je třeba i v komunikaci správně reagovat.

Pan Svoboda svým vhledem, erudicí a dokonalou znalostí problematiky nás dokázal nejenom zaujmout, ale zejména nabídl pomoc v konkrétních kazuistikách.

Seminář nás natolik oslovil a zaujal, že jsme požádali pana doktora, zda by bylo možné v rozpracovaném tématu pokračovat.

Vzhledem k jeho časové vytíženosti je tato možnost otevřená, ale nejistá. Bylo by ale na škodu neproniknout hlouběji pod povrch nových trendů a přístupů v oblasti školní psychologie.

Autor: Mgr. Martina Slováčková