Vánoční akademie a rozsvěcování stromku

03.12.2019

Dnes proběhla vánoční akademie zvlášť pro I. a II. stupeň. Následovalo slavnostní rozsvěcování vánočního stromku, které doplnilo vystoupení žáků 8. a 9. ročníků. Odpoledne proběhlo vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost, na které navázal již tradiční vánoční jarmark.

Foto: Mgr. Bohumír Náhlý

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE VE VĚTŠÍ KVALITĚ 

(obě dopolední vystoupení, rozsvěcování stromku a odpolední vystoupení pro veřejnost)