Vánoční hvězda - charitativní akce

14.11.2019

Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem již 22 let

Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.

"Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem", je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc. Již dvacet let prodávali vánoční květinu vyléčené děti a jejich rodiny, zdravotní personál, členové a přátelé Šance ale především dobrovolníci, aby pomohli dětem, které se léčí na hemato-onkologickém oddělení Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Letošní výtěžek, který zůstává jako předešlé peníze v regionu, bude využitý na humanizaci dětského hemato-onkologického oddělení, na sociální pomoc rodinám a na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě.

Na oddělení se léčí děti s nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru stráví osm měsíců. Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FNO má nadregionální význam. Je moravským referenčním centrem, zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě, podílí se na léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se léčí na klinice dětské onkologie v Brně. Podle posledních statistik se odborníkům z olomoucké dětské kliniky daří zcela vyléčit v průměru 90 procent dětských pacientů s maligním onemocněním krvetvorby. Jejich výsledky jsou uznávány nejen v České republice, ale i v zahraničí. V letošním roce od 19. 11. 2019 se můžete setkat s prodejci vánočních hvězd pro nemocné děti na různých místech České republiky.

Veřejná prodejní místa v Olomouci:

Dětská galerie na DK po celou dobu trvání sbírky

Mamma centrum, Dlouhá ul. po celou dobu trvání sbírky

Galerie Caesar, Horní Náměstí po celou dobu trvání sbírky

Hravá korálkarna, Dolní Náměstí po celou dobu trvání akce

Teoretické ústavy LF UP 5. - 6. 12. 2019

Galerie Šantovka, 1. 12. 2019

City Olomouc 1. 12. 2019

OC Haná 1. 12. 2019

Vánoční hvězda má své stránky: www.vanocnihvezda.eu

Čistý výtěžek akce v roku 2018 byl 3 009 988 Kč.

Rozvezli jsme a prodalo se 56 927 kusů vánočních hvězd.

Vánoční hvězdu jsme rozvezli do 156 měst a vesnic ČR (podle nahlášených informací).

Do celé akce se zapojilo 652 dobrovolníků (podle nahlášených údajů).

Hvězda zaplavila 546 míst - škol, firem, podniků, prodejen, organizací a jiných institucí.

Jestli chcete, abyste byli uvedeni v seznamu, nezapomeňte nám to nahlásit.

Objednávky posílejte: herta.mihalova@sancecz.org herta.mihalova@volny.cz

777 328 099

Sbírka "Vánoční hvězda" je chráněná ochrannou známkou, kterou udělil Ústav průmyslového vlastnictví. Ochranná známka platí do 14. 1. 2028.

Vánoční hvězda pomohla zrealizovat tyto projekty:

1. Humanizovat nemocniční prostředí - rekonstruovat a vybavit hematoonkologické oddělení - vzduchotechnika, přípravnu léku, dětskou hernu, výtvarně zpříjemnit ambulanci lékaře, opravit poškozené malby a instalovat ochranné akrolynové prvky.

2. Zakoupit nadstandardní potřeby pro děti, maminky, zdravotnický personál a potřeby pro oddělení (speciální roušky, odbornou literaturu, sedací soupravu, pleny).

3. Přispět 6 rodinám na rodinnou rekreaci po dlouhodobé léčbě, na zimní a letní rekondiční pobyt dětí, víkendový pobyt pro celé rodiny, zakoupit letenky a zajistit dopravu 16 dětem a 4 vedoucím (lékař, sestra, vedoucí) do Barretstown Gang Campu v Irsku.

4. Finančně přispět 4 rodinám v těžké životní situaci.

5. Umožnit nám nákupy výtvarného materiálu, finančně zajistit výtvarnou lektorku a provoz dětské galerie.

6. Pořizovat dětem hračky do heren, věnovat dětem dárky při zahájení léčby, k narozeninám, svátkům, Vánocům, Velikonocům, při ukončení léčby a při výjimečných situacích.

Celá akce je pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc.

Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří upřímné poděkování.

Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a mediálním partnerům, pomáháte nám udržet tuto tradici živou neuvěřitelných 22 let.

Herta Mihálová

ředitelka Šance Olomouc o.p.s.

herta.mihalova@sancecz.org

tel. 777 328 099