Vánoční jarmark 2018

15.12.2018

Dne 11. 12. 2018 proběhl na naší ZŠ v Horní Lidči již devátý vánoční jarmark. Jak se zdá, získává si tato tradice stále více pozornosti jak ze strany žáků a učitelů, tak i rodičů a široké veřejnosti. Zvláště letos musíme konstatovat, že výzdoba tělocvičny byla velmi krásná, protože se její stěny zahalily do bílé barvy a stánky s nabídkou vánočních výrobků byly velmi pestré. Musely však čekat zahalené až do té doby, než dozněly poslední tóny vánočních písní, říkanek a tanců našich nejmenších.

Všichni jsme se téměř na jednu hodinu nechali unášet vánočními melodiemi v podání žaček 8. třídy a roztomilými říkankami našich nejmenších dětí, které se na Vánoce těší nejvíce a snad i nejupřímněji.

Celé toto kouzlo umocnila lákavá vůně vánočního punče, který připravily naše kuchařky. Jakmile se zavřela opona za malými tanečnicemi, návštěvníci ožili.

Vánoční výrobky vystavené na bílých ubrusech byly skvělé a některé zmizely téměř okamžitě, protože představovaly " menší umělecká díla".

Pár výrobků určitě zůstalo, ale ty použijí žáci na výzdobu vánočních stromečků ve svých třídách.

Vedení školy vyslovuje vřelý dík všem pedagogickým pracovníkům, rodičům i žákům za skvělou úroveň a organizaci jarmarku.

CELÁ FOTOGALRIE 

Autor: Mgr. Marie Šenkeříková

Foto: Mgr. Bohumír Náhlý