Veronika Trčková - vítězka okresního kola olympiády v AJ

16.03.2023

Jako vítězka školního kola olympiády v angličtině se Veronika Trčková zúčastnila okresního kola v kategorii I.A 6.-7. ročníků ve Valašském Meziříčí.

Soutěž se konala dne 14.března a zapojilo se do ní 31 nejúspěšnějších řešitelů školních kol olympiád z celého okresu. Nejprve se testovaly znalosti gramatiky, poslech a porozumění textu.

Mezi dvanácti postupujícími žáky do dalšího kola byla i Veronika. V rozhodující konverzační části soutěže prokázala své vynikající komunikační schopnosti, pohotové reakce a bohatou slovní zásobu.

Vyhrála 1. místo z celkového počtu 31 soutěžících.

Tímto jí velmi gratuluji a přeji mnoho úspěchů do dalšího studia angličtiny.

Lenka Tkadlecová