Výtvarný kroužek a kroužek vaření

09.04.2019

Souhrn fotografií z výtvarného kroužku školní družiny a kroužku vaření školního klubu.

Foto: Lenka Pešková, vedoucí