Z farmy na náš stůl - 2. a 3. třída

13.11.2019

V úterý 12. listopadu nás navštívily lektorky z Envicentra Pro krajinu s programem: Z Farmy na náš stůl.V první části si s dětmi povídaly o farmě, původu potravin a hygieně při jejich zpracování a společně si všichni zahráli vzdělávací hru. V druhé polovině děti ve skupinkách připravily svačinky, které na konci programu společně ochutnaly. 

Autor a foto: Mgr. Pavla Plšková