Zeměpisný projekt

13.02.2020

29. 1. 2020 proběhl projektový den pro žáky šestých tříd pod názvem: CHRÁNÍME SVŮJ DOMOV.
Žáci pracovali ve skupinách. Zopakovali si učivo ze zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, jazyka českého, historie regionu. Seznámili se s chováním při evakuaci, ochranou domu při evakuaci a co si dát do evakuačního zavazadla.

První místo získala skupina č. 8 - Indiánské babičky - pod vedením Kudelové Simony. Druhé místo obsadila skupina č. 5 - Vězni - pod vedením Šerého Marka, třetí místo patří skupině č. 2 - Filmaři - které vedl Filák Štěpán.
Blahopřejeme vítězům. Děkujeme žákům 8. a 9. tříd za pomoc při akci. Poděkování patří také všem vyučujícím, kteří zajišťovali průběh dne.


KOMPLETNÍ FOTOGALERIE

Autor a foto: Mgr. Jana Kurtinová