O škole

Školu zastupuje ve funkci ředitelky Mgr. Gabriela Daňková a ve funkci zástupkyně ředitele Mgr. Martina Slováčková.

Zřizovatelem školy je obec Horní Lideč
Směřuje k naplnění klíčových kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín, je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
Kapacita školy je 515 žáků.
Založení školy je datováno k 1. září 1968.